Menighetsrådet


Gausel menighetsråd

Rådet har sin valgperiode høsten 2023 til høsten 2027.

Her finner du protokoller i 2023:
Januar - Protokoll fra møte i Gausel menighetsråd 25.1.23
Februar - Protokoll fra møte i Gausel menighetsråd 22.2.23


Her finner du protokoller fra rådets møter fra okt. 2020 - mai 2021:
26.05.21 Protokoll fra møte i Gausel menighetsråd
28.04.21 Protokoll fra møte i Gausel menighetsråd
24.03.21 Protokoll fra møte i Gausel menighetsråd
24.02.21 Protokoll fra møte i Gausel menighetsråd
27.01.21 Protokoll fra møte i Gausel menighetsråd
02.12.20 Protokoll fra møte i Gausel menighetsråd
02.09.20 Protokoll fra møte i Gausel menighetsråd.
21.10.20 Protokoll fra møte i Gausel menighetsråd.

 

Menighetsrådsmedlemmer:
Bent Andre Erfjord, leder 
Ben Harald Nygaard, nestleder
Inger Marie Godeseth
Eli Thorset Våge
Aksel Johan Lund
Terje Øglænd Bredahl
Brit Lende-Gundersen
Riana Steen

Vara:
1. vara: Kenneth Carlton Anderson
2. vara: Solveig Nårstad
3. vara: Anna Maria Møller Fredriksen

Ole Johnny Møyholm, sokneprest
Lisbeth Carina Oscar-Andersen, daglig leder 


Kontakt daglig leder dersom du ønsker å melde saker til menighetsrådet, eller ønsker å se menighetsrådspapirer.

Tilbake