Menighetsrådet


Gausel menighetsråd.

Rådet har sin valgperiode høsten 2019 til høsten 2023.

Møter høsten 2021:

Onsdag 01. september

Onsdag 27. oktober

Onsdag 24. november

Her finner du protokoller fra rådets møter:

26.05.21 Protokoll fra møte i Gausel menighetsråd

28.04.21 Protokoll fra møte i Gausel menighetsråd

24.03.21 Protokoll fra møte i Gausel menighetsråd

24.02.21 Protokoll fra møte i Gausel menighetsråd

27.01.21 Protokoll fra møte i Gausel menighetsråd

02.12.20 Protokoll fra møte i Gausel menighetsråd

02.09.20 Protokoll fra møte i Gausel menighetsråd.

21.10.20 Protokoll fra møte i Gausel menighetsråd.

 

Faste medlemmer:
Karen Faa, leder 
Arne Sindre Gilje, nestleder 
Anne Beth Gilja-Johansen
Reidun Bakkane
Randi Myklebust
Sushil Hovstad Sitaula
Grete Tengsareid Søvik 
Øyvind Tjelle, sokneprest 

Varamedlemmer:
Anna Lima Braut
Per Fosse
Kirsti Eiken
Dagrunn Jekteberg

Per Terje Brundtland (permisjon)

Kontakt daglig leder dersom du ønsker å melde saker til menighetsrådet, eller ønsker å se menighetsrådspapirer.

 

 

Tilbake

Del