Menighetsrådet


Rådet er valgt fra høsten 2019 til høsten 2023.

 

Faste medlemmer:
Karen Faa, leder 
Arne Sindre Gilje, nestleder 
Anne Beth Gilja-Johansen
Reidun Bakkane
Per Terje Brundtland
Sushil Hovstad Sitaula
Grete Tengsareid Søvik 
Øyvind Tjelle, sokneprest 

Varamedlemmer:
Randi Myklebyst
Per Fosse
Kirsti Eiken
Anne Lima Braut
Dagrunn Jekteberg
 

Kontakt daglig leder dersom du ønsker å melde saker til menighetsrådet, eller ønsker å se menighetsrådspapirer.

Kontakt:


Daglig leder
Solveig Myklatun
51 90 53 52
90 02 74 26
Send e-post

Tilbake