Formiddagstreffet


Det kan være fint å være en del av et fellesskap. Formiddagstreffet kan være et slikt fellesskap, -et møtested der du kan møte mennesker du kjenner fra før og du kan bli kjent med nye.

 

 

Trivelig tilbud for voksne. Bevertning, andakt, foredrag, utlodning og god drøs. Ta gjerne med en gevinst. 

Tid: kl 11-13.

Vårens program:

1. februar. Harald Figved: "Oldemor fra fjellgarden Erland i Ryfylke"

1. mars Einar Sanstøl: Gamle postkort og historier fra Stavanger"

29. mars Påskesamling i kirkerommet

3. mai  Program kommer

7. juni Program kommer

 

Formiddagstreffet blir gjennomført hvis gjeldene smittevernstiltak tillater det.

Vi forholder oss til gjeldende smittvernstiltak. Har du symptomer, er det best å holde seg hjemme

Trenger du skyss? Ta kontakt med diakonen på forhånd.

 

Kontakt:

Diakon
Anne Synnøve Vegge
51 84 04 00
980 79 077
Send e-post

Tilbake