Formiddagstreffet


Det kan være fint å være en del av et fellesskap. Formiddagstreffet kan være et slikt fellesskap, -et møtested der du kan møte mennesker du kjenner fra før og du kan bli kjent med nye.

 

Vi får besøk av privatpersoner eller representanter fra ulike organisasjoner som har interessante og aktuelle ting å fortelle.

Én gang i året arrangeres det dagstur med buss for de som ønsker å bli med.

Program

Tirsdag 1.september kl.11.00
Andakt ved kateket Anita Skretting
Tirsdag 6.oktober kl.11.00
Vi får besøk av Marie Aanestad fra brannvesenet. Tema: Brannsikkerhet i hjemmet
Tirsdag 3.november kl.11.00
Vesøk av sykehusprest Anne Beth Gilja Johansen. Tema: Livet som sykehusprest

Tirsdag1.desember kl.11.00
Julesamling i kirkerommet med Øyvind prest og kantor Ernst. Juleavslutning. 

Vi forholder oss til gjeldende smittvernstiltak. Har du symptomer, er det best å holde seg hjemme

Trenger du skyss? Ta kontakt med diakonen eller daglig leder.

 

Kontakt:

Diakon
Anne Synnøve Vegge
51 81 06 37
980 79 077
Send e-post

Tilbake