Menighetens årsmøte


Årsmøte avholdes i Gausel kirke søndag 21. april etter gudstjenesten.

Velkommen!

 

Her er årsmelding for 2023
 

 

Har du innspill og kommentarer til årsmeldingen, kan disse rettes til menighetsrådsleder eller daglig leder.

Menighetsrådsleder: Bent André Erfjord, mail

Daglig leder: Lisbeth Carina Oscar-Andersen, mail
 

Eventuelle saker må meldes inn til menighetsrådsleder eller daglig leder innen 14. april.

Tilbake