Menighetens årsmøte 2023


Årsmøte avholdes søndag 23. april 2023 etter gudstjenesten.

Velkommen!

Tilbake