Kirkevalg


Høsten 2023 er det valg av nytt menighetsråd, og vi er i gang med nominasjonsprosessen!

Menigheten ønsker seg et breitt sammensatt råd, slik at flest mulig av medlemmene opplever at de har relevante kandidater å stemme på. Menighetsrådet har ansvar for det kristelige livet i soknet. De skal styre og prioriterer menighetens økonomi,  bruk av kirken, diakoniarbeidet og kirkens omsorgstjeneste, barne- og ungdomsarbeid, planer innenfor kirkemusikk og mer!


Her kan du lese mer om hva det vil si å være med i menighetsrådet!  


Kunne du tenke deg å stille til valg, eller kjenner du andre aktuelle kandidater? Ta kontakt med daglig leder, eller nominasjonskomiteen v/Håvard Nateland, John Magne Nilsen og Eli Thorset Våge. Frist for å sende forslag 20. mars.

 

Tilbake