Trenger flere bøssebærere


I løpet av det første døgnet klarte Kirkens Nødhjelp å starte nødhjelprespons i to av de hardest rammede byene etter jordskjelvet i Syria, takket være innsamlede midler fra blant annet fasteaksjonen.

 

(Foto: Kirkens Nødhjelp, Gopa-Derd/Kirkens Nødhjelp)

 

I fjor samlet konfirmanter og andre frivillige inn til sammen 38 millioner kroner til Kirkens Nødhjelp! Organisasjonen er til stede i over 30 land, og takket være deres krisefond, kunne de respondere umiddelbart etter det kraftige jordskjelvet. Kirkens Nødhjelp er inn i Syria med nød artikler, vann og sanitære løsninger.

Tirsdag 28. mars fra kl. 16.30-19.00 går konfirmantene i Gausel kirke fra dør-til-dør. Gausel og Forus er et stort område, og vi klarer dessverre ikke å dekke alle rodene. Det hadde derfor vært flott om flere kunne være med å gå med bøsser denne dagen!

For mer informasjon, kontakt:   

Kateket

Rut Terese Fjeld

51 84 04 00

45 69 12 87

Send epost

Tilbake