Refleksjon 1


Har vi et oppdrag? Eller har oppdraget oss?

Alterteppet sett nedenfra.

Jesus sier: «Også i de andre byene må jeg forkynne det gode budskapet om Guds rike. Det er det jeg er utsendt for.» (Luk 4,43)

I mange generasjoner har det blitt fortalt, undervist og forkynt om Jesus og det kristne håp. Dette kalles evangeliesering. Trenger vi det fortsatt? Samfunnsundersøkelser kan ikke være tydeligere: 1 av 4 regner seg ikke som religiøs. Under halvparten tror på Gud. Fremdeles er nesten 64 % medlem i Den norske kirke. Omtrent 10 % av befolkningen hører til i andre kristne kirke- og trossamfunn.

Hva er kirkens oppdrag i dag og i morgen, i fremtiden? Kirken har ikke et oppdrag. Oppdraget har en kirke. Kirken - uavhengig av hva den kaller seg, er til for å utbre det gode budskap. Jessu sa at han var utsendt for akkurat det. Det gjelder ikke i mindre grad for oss som kaller oss kirke. Det å få folk til å høre og tro på det gode budskap om Guds rike, er ikke en oppgave blant mange andre oppgaver. Det er selve oppgaven som alt annet dreier seg om. Evangelisering, - det å holde ryktet om Jesus levende slik at folk kan tro på ham, det er kardinalpunktet i kirken - det er det som alt som blir gjort i kirken, dreier seg om.

Tilbake