Gausel menighetsråd 2023-2027


Resultatet fra menighetsrådsvalget 2023

Det var kirkevalg 10. og 11. september 2023. Den norske kirkes medlemmer, født i 2008 eller før, hadde stemmerett i 2023.
Takk til alle som stilte til valg, som bidro til å gjennomføre valget og til alle som avga sin stemme!
Her er valgresultater for Gausel menighetsråd 

Tilbake