Nå åpner vi kirken igjen!


Vi gleder oss over muligheten for at vi snart kan møtes i menigheten! Søndag 24. mai starter vi opp med gudstjenester i Gausel kirke. 

 

Samfunnet åpnes gradvis og kontrollert og nå kan endelig kirken også åpnes for besøkende, selv om det fremdeles er strenge retningslinjer når det gjelder smittevern. 

Kontoret er åpent hver dag  
Du er hjertelig velkommen innom for en prat. Ring gjerne på forhånd for å avtale tid.

Søndag 24. mai åpner vi for vanlige gudstjenester
Det er det noen bestemmelser det er viktig å kjenne til før en kommer på gudstjenesten     

  • Det vil være plass til inntil 50 mennesker på gudstjenestene. 
  • Alle som kommer på gudstjeneste i kirken må registrere navn og telefonnummer. Dersom det viser seg i etterkant at en person har fått påvist smitte, er det mulighet til å varsle alle tilstedeværende. Listene vil bli oppbevart på et trygt sted og makulert etter ti dager.
  • Hovedinngangen til kirken er stengt og vi henviser alle til å bruke kontorinngangen.  
  • Døren til kirken åpnes 30 minutter før gudstjenesten starter og vi anbefaler folk å være ute i god tid slik at en rekker å registrere alle før gudstjenesten starter. 
  • Menighetssalen og våpenhuset vil være stengt under gudstjenestene for å minimere behov for overflatevask etter gudstjenesten.
  • Det skal være to stoler mellom hver enhet i kirkerommet. Noen av benkeradene er stengt av. 
  • Det er ikke søndagsskole under gudstjenestene.
  • Det er ikke kirkekaffe etter gudstjenestene. 
  • Vi ha andre rutiner for nattverd. Dette blir det opplyst om i gudstjenesten. 
  • Vi bruker projektor under gudstjenesten og salmebøker vil ikke være tilgjengelige. 

Regjeringen vurderer offentlige arrangementer for opptil 200 personer fra 15. juni.

Vi oppfordrer alle til fortsatt å være med og forebygge smitte ved å følge de anbefalinger som FHI og regjeringen gir.

 

 

Sist oppdatert mandag 18. mai 2020

 

Olaug Mestad Slettbakk
Daglig leder

 

Tilbake