Smittevernsinformasjon i fbm feiring av gudstjenester


Vi gleder oss over muligheten for at vi kan møtes i kirken og til gudstjenester på søndager kl 11.00!  

 


Det er det noen bestemmelser det er viktig å kjenne til før en kommer på gudstjenesten     

  • Det vil være plass til inntil 200 mennesker på gudstjenestene. 
  • Alle som kommer på gudstjeneste i kirken må registrere navn og telefonnummer. Dersom det viser seg i etterkant at en person har fått påvist smitte, er det mulighet til å varsle alle tilstedeværende. Listene vil bli oppbevart på et trygt sted og makulert etter ti dager.
  • Kontorinngangen til kirken er stengt og vi henviser alle til å bruke hovedinngangen.  
  • Døren til kirken åpnes 30 minutter før gudstjenesten starter og vi anbefaler folk å være ute i god tid slik at en rekker å registrere alle før gudstjenesten starter. 
  • Det skal være to stoler mellom hver enhet i kirkerommet. Noen av benkeradene er stengt av. 
  • Det er ikke søndagsskole under gudstjenestene. 
  • Vi ha andre rutiner for nattverd. Dette blir det opplyst om i gudstjenesten. 

Vi oppfordrer alle til fortsatt å være med og forebygge smitte ved å følge de anbefalinger som FHI og regjeringen gir.

 

Ansatte avvikler ferie i sommer, og kontoret har redusert åpningstid
Du er hjertelig velkommen innom for en prat. Ring gjerne på forhånd for å avtale tid.

 

Sist oppdatert 23. juli 2020

 

Olaug Mestad Slettbakk
Daglig leder

 

Tilbake