Smittevernsinformasjon i fbm feiring av gudstjenester


 


Det er det noen bestemmelser det er viktig å kjenne til før en kommer på gudstjenesten     

  • Det vil være plass til inntil 200 mennesker på gudstjenestene. 
  • Alle som kommer på gudstjeneste i kirken må registrere navn og telefonnummer. Dersom det viser seg i etterkant at en person har fått påvist smitte, er det mulighet til å varsle alle tilstedeværende. Listene vil bli oppbevart på et trygt sted og makulert etter ti dager.
  • Kontorinngangen til kirken er stengt og vi henviser alle til å bruke hovedinngangen.  
  • Døren til kirken åpnes 30 minutter før gudstjenesten starter og vi anbefaler folk å være ute i god tid slik at en rekker å registrere alle før gudstjenesten starter. 
  • Vi sørger for at 1 meters regelen følges.
  • Personer fra samme husstand kan gjerne sitte sammen, og det er opp til den enkelte å definere hvem som er i samme husustand.
  • Vi har gode rutiner for nattverd.

Vi oppfordrer alle til fortsatt å være med og forebygge smitte ved å følge de anbefalinger som FHI og regjeringen gir.

 

 

 

 

 

 

Tilbake