Konfirmasjonsgudstjenester utsettes til høsten


Vi har nå i samarbeid med de andre menighetene i Stavanger, funnet fram til datoer der vi tenker å feire konfirmasjon høsten 2020.  

 

Samtidig vet vi alle at det er mye som er usikkert framover:
-          Vil smitten bre om seg slik at det også er restriksjoner når høsten kommer?
-          Hvor mange vil kunne møtes i kirkerommet?

Disse spørsmålene vil vi måtte leve videre med en tid fremover.

Derfor: Selv om vi nå setter nye datoer for konfirmasjonene, kan disse bli endret hvis myndighetene ser det nødvendig å innføre restriksjoner og endringer

Vi har satt opp følgende datoer for Gauselkonfirmantene:
-          Lørdag 29. august kl. 11,00 og 13,00 (kanskje også kl. 15,00)
-          Lørdag 19. september kl. 11,00 og 13,00 (kanskje også kl. 15,00)

Vår plan er to gudstjenester hver av de to lørdagene. Men, vi må være åpne for å dele gruppene opp slik at det blir tre gudstjenester i stedet for to. Vi vet ikke enda om det vil komme restriksjoner om hvor mange vi kan være i kirken i august og september. Nå har jeg delt konfirmantene opp i to grupper. Disse gruppene skal etter hvert deles på to, evnt tre, gudstjenester de nevnte lørdagene. Noen av konfirmantene må konfirmeres lørdag 29. august pga klassetur (Hinna skole).

Ta kontakt med kateket Anita Skretting dersom du har spørsmål.

Tilbake