Digital bønnekrukke


Ønsker du at noen ber for deg?

Har du tanker, bekymringer eller andre bønneemner som du ønsker å dele med noen?

Selv om vi ikke kan møte deg ansikt til ansikt, så ønsker vi å være til stede for deg! 

 

Vi har laget en digital bønnekrukke hvor du skrive noe, eller noen, du ønsker skal bli bedt for. Diakonen vil sjekke bønnekrukken jevnlig og be for det som står der. NB! Dersom du ønsker å være anonym  kan du skrive anonym i navnefeltene. 

Trykk her for å komme til bønnekrukken 

 

Ønsker du mer personlig kontakt og oppfølging, ta kontakt med diakon vår:

Diakon
Anne Synnøve Vegge
98 07 90 77
Send e-post

 

Tilbake