Misjon


Gausel menighet har misjonsavtale med NMS - Det norske misjonsselskap sitt arbeid i midtøsten. 

Et av arbeidene vi støtter gjennom NMS er den kristne arabiske tv-kanalen SAT-7. TV-kanalen sender kristne programmer via satellitt til hele midtøsten.Det bor 500 millioner mennesker i midtøsten. En ting svært mange har til felles, er at de elsker tv, og den vanligste måten å få inn tv-signaler på i er via satellitt. Det er flere kristne kanaler som sender programmer, men det som er unikt med SAT-7 er at de fleste programmene er produsert lokalt. De som lager programmene kjenner kulturen til seerene, og har en mye bedre forutsetning for å bli forstått en f.eks amerikanske kanaler, som gjerne sender amerikansk forkynnelse.

Se hvor mye Gausel menighet har samlet inn til misjonsarbeidet så langt i år.

Oppdateringer fra vårt misjonsprosjekt