Gatefest 2022


Fyll ut feltene med informasjon om den påmeldte. De mørke feltene må alltid fylles ut.
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:
1) Melder du på andre enn deg selv, skriv inn navn på disse.
2) Har du/dere noen matallergier?
3) Kan du bake en kake eller ta med frukt?