Påmelding minilederkurs


Fyll ut navn på deltakeren. Mobilnummer og e-post du fyller ut her blir hovedkanal for videre informasjon. Personopplysninger vil bli slettet etter at tiltaket er ferdig. Navn og kontaktinformasjon vil bli oppbevart for kommende invitasjoner til arrangementer i Gausel kirke.
Førenamn:
Mellomnamn:
Etternamn:
Mobil:
E-post:
Gjenta e-post:
1.SKOLE: Hvilken skole går ungdommen på?
2. SPESIELLE BEHOV: Har den påmeldte spesielle matbehov, allergier eller andre behov som vi må ta hensyn til?