Kontaktinformasjon


Gausel kirke

Besøksadresse: Heddeveien 141, 4034 Stavanger se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger
Telefon: 51 81 06 30
Epost: gausel.menighet.stavanger@kirken.no

Facebook: https://www.facebook.com/gauselkirke/
Instagram: https://www.instagram.com/gauselkirke/
Snapchat: g2-gauselkirke (for ungdommer) 

 

Daglig leder

Solveig Myklatun

51 81 06 33

90 02 74 26

Send e-post

Sogneprest

Øyvind Tjelle

51 81 06 32

90 14 91 81

Send e-post

Kateket

Anita Skretting

51 81 06 34

Send e-post

Diakon

Anne Synnøve Vegge

51 81 06 37

98 07 90 77

Send e-post

Kantor

Ernst Th Monsen

91 69 88 54

Send e-post

Kirketjener/vaktmester

Torbjørn Johannessen

46 42 51 14

Menighetspedagog

Rut Terese Fjeld

51 81 06 36

45 69 12 87

Send e-post