Kontaktinformasjon


Gausel kirke

Besøksadresse: Heddeveien 141, 4034 Stavanger se kart
Postadresse: Postboks 201, 4001 Stavanger
Telefon: 
51 81 06 30
Epost: gausel.menighet.stavanger@kirken.no

Daglig leder

Olaug Mestad Slettbakk

51 81 06 33

93 65 92 96

Send e-post

Sogneprest

Øyvind Tjelle

51 81 06 32

90 14 91 81

Send e-post

Kateket

Anita Skretting

51 81 06 34

Send e-post

Menighetspedagog

Rut Terese Fjeld

51 81 06 36

45 69 12 87

Send e-post

Diakon

Anne Synnøve Vegge

Send e-post

Kantor

Ernst Th Monsen

91 69 88 54

Send e-post

Kirketjener/vaktmester

Torbjørn Johannessen

51 84 04 00

Ungdomsleder og informasjonsansvarlig

Erik Gjerdahl

51 81 06 35

Send e-post